ICS 59.080.70; 91.100.50

ČSN

EN 16416

 

80 6200

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetické jílové izolace – Stanovení indexu vodního toku – Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti
při konstantním tlaku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16416 (80 6200) z února 2014.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.