ICS 59.080.70

ČSN

EN 12447

 

80 6160

Březen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům – Zkušební metoda
pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12447 (80 6160) z června 2002.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.