ICS 91.180  

ČSN

EN 266

 

80 6001

Březen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tapety v rolích – Specifikace pro textilní tapety

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 266 (80 6001) z července 1994.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.