ICS 59.080.70

ČSN

EN ISO 13426-1

 

80 6162

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím –
Pevnost vnitřních strukturálních spojů –
Část 1: Geobuňky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13426-1 (80 6162) z července 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.