ICS 59.060.01

ČSN

EN 16711-3

 

80 0301

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Textilie – Stanovení obsahu kovů –
Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.