ICS 59.080.70

ČSN

EN ISO 10320

 

80 6120

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetika – Identifikace na staveništi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10320 (80 6120) z prosince 1999.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.