ICS 59.080.70

ČSN

EN 13250

 

80 6150

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití v konstrukcích železnic

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13250+A1 (80 6150) ze srpna 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.