ICS 59.080.70

ČSN

EN 13252

 

80 6152

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití v odvodňovacích systémech

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13252+A1 (80 6152) z února 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.