ICS 59.080.70

ČSN

EN 13253

 

80 6153

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13253+A1 (80 6153) z února 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.