ICS 59.080.70

ČSN

EN 13255

 

80 6155

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití při stavbě kanálů

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13255+A1 (80 6155) z února 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.