ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

59.080.30;61.020

Únor 1993

Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení

ČSN 80 5004


80 5004

 

 

 

Knitted piece products. Common regulations

Trikotages de pieces. Reglements communs

Stückstrickware. Gemeinsame Bestimmungen

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 80 0005 Symboly pro ošetřování textilních výrobků

ČSN 80 0863 Zjištění hmotnosti pletených výrobků

ČSN 80 0864 Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků

ČSN 80 0866 Textilní materiály. Pletené výrobky. Metody zjišťování změny rozměrů po zpracování za mokra

ČSN 80 0880 Zjišťování hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků

ČSN 80 3013 Textilní výrobky. Označování obsahu surovin

ČSN 80 5001 Místa měření pletených kusových výrobků

 

Další souvisící normy

 

ČSN 80 5008 Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN 80 5004 z 26. 7. 1979.

 

Změny proti předchozí normě

 

Norma byla značně zjednodušena. Byly z ní vyňaty články, týkající se zásad konfekčního zpracování, články týkající se zdrhovadel, pruženek, náhradních knoflíků, hustoty stehů apod.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: WM/textilní výrobky, WMV/textilní kusové zboží, WOH.F/pletení, XDQ/pletené oděvy, ABL/technické podmínky, PJP/praní, ATR.R/jakost

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Projekce pletařského průmyslu, s. p., Písek, IČO 665 436 - Ladislava Gabrielová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Eva Řeháková

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření




32086


Strana 2

1 Předmět normy

 

Norma platí pro pletené kusové výrobky (dále jen výrobky) kromě punčochových výrobků a stanoví jejich společná ustanovení.

 



-- Vynechaný text --