ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.75:621

Schválena: 19.6.1984

TKANICE K ELEKTROTECHNICKÝM
ÚČELŮM
Společná ustanovení

ČSN 80 3671

JK 708

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tapes for electrotechnical use. Basic regulation

 

Tato norma platí pro výrobu a dodávání režných (nenapuštěných a nelakovaných) tkanic z bavlněných, viskózových, skleněných, polyamidových a polyesterových nití, k elektrotechnickým účelům.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Tkanice            stuha k technickému použití (viz ČSN 80 0033).

                     Podle způsobu výroby se rozlišují tkanice:

                     a) tkané na člunkovém stavu (obr. 1a), s útkem

                     zanášeným střídavě z levé a z pravé strany;

                     b) tkané na jehlovém stroji (obr. 1b), s útkem

                     zanášeným z jedné strany ve formě smyček

                     zachycovaných na opačné straně záchytnou

                     nití spletenou do řetízku;

                     c) řezané z tkanin (obr. 1c), s kraji zpevněnými

                     slepením prvních 2 až 4 nití; pojivem

                     je polyvinylacetátová disperze SLOVILAX

                     BD 20.

 

1X1.gif

 

Obr. 1. Druhy tkanic

 

1 - osnova, 2 - útek, 3 - záchytná nit, 4 - pojivo


Nahrazuje ČSN 80 3671
z 28.12.1974

Účinnost od:
1.12.1985

31579-- Vynechaný text --