ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.064.019:687.1

Schválena: 23.11.1989

ODĚVNÍ PLOŠNÉ TEXTILIE
Zásady klasifikace podle vzhledových vad

ČSN 80 3305


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Apparel fabrics. Principles of classifications according to faults

 

ČSN 80 3305 (idt ST SEV 6482-88)

 

Tato norma je překladem ST SEV 6482-88 Oděvní plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad.

Tato norma je závazná pouze pro smluvně právní vztahy při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které se zúčastnily schválení ST SEV 6482-88.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma RVHP platí pro oděvní plošné textilie a stanoví klasifikaci podle vzhledových vad pro skupiny plošných textilií, které jsou uvedeny v ČSN 80 3303 (odpovídá ST SEV 3441-81).

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Termíny a definice vad podle ČSN 80 0016 (idt ST SEV 5582-86).

1.2 Druhy a rozměry vad podle ČSN 80 3304 (idt ST SEV 5788-86).

 

2 ZÁSADY KLASIFIKACE

2.1 Klasifikace podle vzhledových vad se provádí na základě stoprocentní výstupní kontroly. Pro každý kus plošné textilie se klasifikace provádí samostatně.Účinnost od:
viz Inf.údaje

31578-- Vynechaný text --