ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.064:620.19

Schválena: 9.11.1987

ODĚVNÍ PLOŠNÉ TEXTILIE
Druhy a rozměry vad

ČSN 80 3304


 

 

idt ST SEV 5788-86

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Apparel fabrics. Types and extents of faults

 

Tato norma je překladem ST SEV 5788-86 Oděvní plošné textilie. Druhy a rozměry vad.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma je závazná pouze pro smluvně právní vztahy při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které se zúčastnili schválení ST SEV 5788-86.

Tato norma platí pro plošné oděvní textilie podle ČSN 80 3303 (odpovídá ST SEV 3441-81).

Tato norma neplatí pro plošné textilie pro pracovní, ochranné oděvy, pro uniformy a dále pro syntetické kožešiny, krajkoviny a výšivky.

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1 Termíny a definice vad podle ČSN 80 0016 (idt ST SEV 5582-86).

 

1.2 Vady neuvedené v této normě se přirovnávají k analogickým vadám.

 

1.3 Pokud je to nutné, stanoví se stupeň výraznosti místních i celokusových vad pomocí schválených etalonů.Účinnost od:
viz inf.údaje

31577-- Vynechaný text --