ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.01.001

Schválena: 3.5.1984

TŘÍDĚNÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ
PODLE JAKOSTI

ČSN 80 3007


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Classification of textile products according to quality

 

Tato norma stanoví zásady třídění textilních výrobků a konfekčních výrobků podle jakosti, (zařazených v JK POV odvětví 33 Textilní průmysl a odvětví 34. Konfekční průmysl).

Neplatí pro suroviny, délkové textilie, polotovary plošných textilií (např. pro režné tkaniny určené k dalšímu zušlechtění) a výrobky pro speciální účely (např. textilní zdravotnické výrobky, některé technické výrobky, ochranné oděvy), pro které platí samostatné normy.

 

1. Podle této normy se třídí výrobky z hromadné výroby. Třídění se provádí při výstupní kontrole 100% kontrolou vnějších - makroskopicky zjistitelných znaků jakosti a výběrovou kontrolou měřitelných znaků jakosti. Zásady třídění jsou stanoveny v tabulce.

 

2. Výsledné zatřídění výrobků se určuje podle nejnižšího zatřídění jednotlivého znaku jakosti.

 

3. Výrobky, které jsou na základě třídění zařazeny do nevyhovujících, se dále rozdělují s cílem jejich účelného zhodnocení podle možností dalšího použití na:

a) použitelné pro předpokládaný účel

b) nepoužitelné pro předpokládaný účel.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.9.1985

31571-- Vynechaný text --