ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.08:001.4

Schválena: 27.1.1983

TEXTILNÍ ODPADY
Základní názvosloví

ČSN 80 1900

JK 691 1

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Textile wastes. Basic terminology

 

Tato norma určuje základní názvy a charakteristiky textilních odpadů. Názvosloví hlavních druhů odpadů je rozpracováno v přidružených normách, popř. v předmětových normách.

 

I. ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ

 

1 textilní odpady       souhrnné označení pro průmyslové textilní

textilné odpady         odpady a sběrové textilie

 

2 průmyslové textilní   souhrnný název pro odpady vznikající

odpady                  při výrobě a zpracování textilií, jejichž

priemyselné textilné    součástí jsou textilní vlákna v jakékoliv

odpady                  formě, tedy odpady při získávání přírodních

                        a výrobě chemických vláken a

                        jejich zpracování na příze a netkané

                        textilie, při výrobě textilií z přízí, a i při

                        jejich zpracování na oděvní a další výrobky,

                        např. obuvnické, galanterní,

                        technické apod.

 

3 sběrové textilie      souhrnný název pro staré obnošené textilní

zberové textílie        oděvní součásti nebo jejich části,

                        a pro opotřebené textilie všeho druhu

                        (tkané, pletené, netkané textilie, provaznické

                        výrobky apod.) a původu. Získávají

                        se sběrem a nebo výkupem

                        u obyvatelstva a v místech hromadného

                        výskytu (průmyslové a obchodní organizace,

                        doprava apod.). Tříděním (se

                        současným páráním a stříháním) se

                        získávají jednotlivé druhy sběrových

                        textilií


Nahrazuje viz DODATEK

Účinnost od:
1.2.1984

31566-- Vynechaný text --