ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.3

Schválena: 11.2.1983

STUPNICE JEMNOSTI VLNY

ČSN 80 1123


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fineness of wool and assignment of grade

 

Tato norma  platí pro vlněná vlákna a  stanoví stupnici jemnosti vlny v mm.

 

1. Jemnost vlny - průměr vlněných vláken vyjádřený v mm.

 

2. Stupnice jemnosti vlny vyjádřená v mm je uvedena v následující tabulce:

 

1Y1.gif

 

Příklad označení jemnosti vlny:

vlna 26 -  znamená  vlnu s průměrnou   jemností v rozpětí: 25,01 až 26,01 mm.

 

3. U vln, které obsahují směs vláken podstatně rozdílné jemnosti, je možno  pro  označení jemnosti  sloučit v předmětových  normách několik: rozpětí jemnosti. K označení takovéto vlny se použijí okrajové hodnoty rozpětí.

 

Příklad označení: 26 až 33 znamená  vlnu s průměrnou  jemností v rozpětí: 25,01 až 33,00 mm.


Nahrazuje ČSN 80 1123
z 11.2.1970

Účinnost od:
1.2.1984

31559-- Vynechaný text --