ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.080; 03.220.60

Prosinec 1997

Poštovní pytle a sáčky

ČSN 80 8450


 

 

 

Postal Sacks and Sachets

Sacs postaux et sachets

Postsäcke und Geldbeutel

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 8450 z 1987-06-22

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26193


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Norma je rozšířena na všechny druhy poštovních pytlů pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu poštovních zásilek, včetně pytlů na rekvizity a poštovní sáčky na mince.V normě jsou uvedeny základní požadavky na materiál a provedení pytlů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt, Praha, IČO 00003468, Ing. Jiří Nosek a Luboš Maruna

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví druhy, rozměry a základní požadavky na provedení poštovních pytlů, určených pro vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu poštovních zásilek, pytlů na rekvizity a poštovních sáčků na mince.

 -- Vynechaný text --