ČESKÁ NORMA

MDT 677.711/.718:001.4

Srpen 1995

LANA A PROVAZNICKÉ VÝROBKY
Slovník

ČSN
ISO 1968

80 8510

 

 

 

Vocabulary of ropes and cordage

Cordes et cordages. Vocabulaire

Seile und Seileneierzeugnisse. Terminologie

 

Tato norma obsahuje ISO 1968:1973.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2   zavedena v ČSN ISO 2 Textilie. Označování směru zákrutů nití a obdobných výrobků (80 2001)

ISO 1144   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol.s r. o., Šumperk, IČO 41030613 - Ing. Marta Burešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17931


Strana 2

LANA A PROVAZNICKÉ VÝROBKY

ISO 1968

Slovník

První vydání

1973-09-15


 

MDT 677.711/.718:001.4

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla technická komise vytvořena má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i vládní a nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Než jsou návrhy mezinárodních norem přijaty Ústředním sekretariátem jako mezinárodní normy rozesílají se členům ISO k hlasování.

 

Mezinárodní norma ISO 1968 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 38, Textilie.

 

Před rokem 1972 byly výsledky práce technických komisí publikované jako doporučení ISO. Tyto dokumenty byly později nahrazeny mezinárodními normami. Proto i doporučení ISO R 1968 - 1971, které bylo vypracované technickou komisí ISO/TC 38, Textilie bylo nahrazeno mezinárodní normou ISO 1968.

 

S doporučením souhlasily následující členské země:

 

Austrálie         Německo        Jižní Afrika

Belgie            Řecko          Španělsko

Brazílie          Indie          Švédsko

Československo    Irán           Švýcarsko

Dánsko            Izrael         Thajsko

Egypt             Korea          Turecko

Finsko            Holandsko      Spojené království

Francie           Norsko         Sovětský svaz

S doporučením z technických důvodů nesouhlasil Nový Zéland.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma definuje termíny, které se vztahují k textilním lanům a provaznickým výrobkům. Tyto termíny jsou zejména používány v dalších normách týkajících se technických podmínek textilních lan nebo zkoušení textilních lan.

 

Tato norma neobsahuje obecné termíny používané v textilním průmyslu a termíny pro speciální lana používaná v rybářství, v zemědělství, v námořní dopravě atd.

 -- Vynechaný text --