ČESKÁ NORMA

MDT 685.531

Listopad 1994

STANY PRO TÁBOŘENÍ
Požadavky a metody zkoušení

ČSN
ISO 5912

80 8460

 

 

 

Camping tents - Requirements and test methods

Tentes de camping - Exigences et méthodes d'essai

Campingzelte - Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato norma obsahuje ISO 5912:1985

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7152   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ISO 5913   Camping tents. Requirements and test methods.

Typ L - lightweight tents (Stany pro táboření. Požadavky a metody zkoušení. Typ L - lehké stany)

ČSN 80 4610  Kempinkové a turistické stany. Klasifikace podle vzhledových vad na jejich plošných textilních dílech

ČSN 80 8455  Stany. Terminologie

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 5576 Specification for safety features of camping tents awninge, trailer tents and caravan awninge (Charakteristické vlastnosti stanů pro táboření, plachet, přívěsných stanů a plachet ke karavanům. Bezpečnost)

DIN ISO 7152 Campingzelte. Nomenklatur (Stany pro táboření. Terminologie)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav lýkových vláken, s. p., Šumperk, IČO 013072 - Miroslava Goldová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16606


Strana 2

STANY PRO TÁBOŘENÍ. POŽADAVKY

ISO 5912

A ZKUŠEBNÍ METODY - TYP N

První vydání

(normální stany)

1985-10-15


 

MDT 685.531

 

Deskriptory: recreation facilitus, camping equipment, tents, specifications, dimensions, tests, marking

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členských organizací ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každá členská organizace, která má zájem o problematiku, pro kterou byla zřízena technická komise, má právo být v této komisi zastoupena. Prací se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se před jejich přijetím za mezinárodní normy radou ISO zasílají členským organizacím k hlasování. Vydávají se podle postupů ISO, které vyžadují nejméně 75 % souhlas hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 5912 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 83 Sportovní a rekreační vybavení. Všechny mezinárodní normy podléhají čas od času revizím, proto jsou uživatelé normy vyzýváni, aby užívali vždy nejnovější vydání mezinárodních norem pokud není stanoveno jinak.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah použití

3

2

Odkazy

3

3

Termíny a definice

3

4

Technické požadavky

3

4.1

Rozměry

3

4.2

Protipožární opatření

4

4.3

Podlážka

4

4.4

Protiblátová zástěrka

4

4.5

Dveře stanu

4

4.6

Okenní kryty

4

4.7

Ventilační otvory

4

4.8

Kovové součásti

4

4.9

Zdrhovadla

5

 

 

 

4.10

Kroužky

5

4.11

Nepromokavost

5

4.12

Kovová konstrukce stanu

5

4.13

Příslušenství

5

4.14

Pytle na stan a kovovou konstrukci

6

5

Zkušební metody a požadavky

6

5.1

Odolnost proti korozi

6

5.2

Zkoušení zdrhovadel

6

5.3

Zkrápěcí zkouška

8

5.4

Zkoušení kovové konstrukce

9

6

Pokyny pro manipulaci se stanem

11

7

Značení stanů

11


Strana 3

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Tato norma stanoví nejdůležitější rozměry a užitné vlastnosti stanů pro táboření hřebenového typu, jednotyčových stanů a stanů na kovové konstrukci.

 

POZNÁMKA - Požadavky týkající se textilií budou předmětem pozdější normy.

 

Tato norma se vztahuje na stany pro táboření typu N (normální stany bez zvláštních požadavků pokud jde o jejich hmotnost).

 

Norma se nevztahuje na následující typy stanů:

a) stany typu L (lehké stany pro táboření s omezenou hmotností na osobu, pro které platí ISO 5913);

b) stany typu S (sezonní stany na pevné konstrukci pro trvalé používání);

c) stany pro zvláštní použití (horolezecké stany pro expedice, toaletní stany, stany pro hromadné ubytování apod.).

 -- Vynechaný text --