ICS 59.080.01; 59.140.30

ČSN

EN 16483 

79 0018

Červen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Označování usňových dílků v textilních výrobcích

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.