ICS 59.140.30

ČSN

EN 16419 

79 2815

Červen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Zámišové usně pro čištění – Klasifikace a požadavky

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.