ICS 59.140.30

ČSN

EN 13336 

79 2820

Duben 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Vlastnosti čalounických usní – Nábytkářské usně

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13336 (79 2820) z března 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.