ICS 59.140.20

ČSN

EN 16055 

79 1120

Červen 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Surové kůže a kožky z hovězího dobytka –
Popis, provedení a konzervace

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.