ICS 61.060

ČSN

EN ISO 20869 

79 5203

Říjen 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obuv – Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek – Obsah látek vyloužitelných vodou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12748 (79 5203) z června 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.