ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.060                                                                                                                                       Leden 2001

Obuv - Přijatelné odchylky

ČSN 79 5790

 

Footwear - Acceptable deviations

Chaussures - Déviations acceptables

Schuhe - Annehmbare Abweichungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 79 5790 z 1990-08-29.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60755
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 4

4       Technické požadavky............................................................................................................................................................. 4

4.1    Přijatelné odchylky vzhledu materiálů................................................................................................................................. 4

4.2    Přijatelné odchylky v provedení obuvi................................................................................................................................. 5


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Do normy byly nově zařazeny přijatelné odchylky vycházkové, rekreační, společenské a domácí obuvi.

Souvisící ČSN

ČSN 79 5600 Obuv - Požadavky a zkušební metody

ČSN 79 5793 Sportovní obuv - Lyžařská obuv

ČSN 79 5794 Sportovní obuv - Bruslařská obuv

ČSN 79 5796 Sportovní obuv - Obuv pro kopanou, ragby a pozemní hokej

ČSN 79 5801 Prezuvková obuv

Vypracování normy

Zpracovatel: Svit, a. s., Zlín, IČO 00013552, technická normalizace, Milada Šmatlová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví přijatelné odchylky obuvi, pokud předmětová norma na příslušnou obuv nestanoví jinak.

Norma neplatí pro bezpečnostní, ochrannou, pracovní, ortopedickou, osinkovou a divadelní obuv a obuv mající povahu hraček.-- Vynechaný text --