ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 2418

 

79 3801

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti –
Umístění a příprava zkušebních vzorků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2418 (79 3801) ze srpna 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.