ICS 59.140.30

ČSN

EN 13336

 

79 2820

Leden 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Charakteristiky čalounických usní – Výběr nábytkářských usní

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13336 (79 2820) z dubna 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.