ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 10195

 

79 3895

Únor 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních – Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.