ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 4044

 

79 2005

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické zkoušky – Příprava vzorků pro chemické zkoušky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4044 (79 2005) ze srpna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.