ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 2417 

79 3812

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení absorpce vody
za statických podmínek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2417 (79 3812) z července 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.