ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 2589 

79 3809

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení tloušťky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2589 (79 3809) z května 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.