ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 685.316.3/.9

Schválena: 29.8.1990

PŘIJATELNÉ VADY A ODCHYLKY
SPORTOVNÍ OBUVI

ČSN 79 5790

JK 726, 727, 728,
729,731

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Acceptable defects and deviations

of sports footwear

 

Tato norma platí pro výrobu, dodávání a prodej sportovní obuvi, vyrobené z usně, plastu, pryže, textilie a poromeru, pokud předmětová norma pro příslušnou obuv nestanoví jinak.

 

Norma stanoví druh, umístění, rozsah a počet přijatelných vad materiálů a odchylek v provedení sportovní obuvi standardní jakosti:

 

1. Názvosloví vad:

 

a) obuvi - viz ON 79 5013,

 

b) usní - viz ON 79 0009,

 

c) Tkanin - viz ČSN 80 0025,

 

d) tvářených plastů - viz ČSN 64 0052.

 

2. Přijatelné vady materiálu a odchylky v provedení sportovní obuvi jsou uvedeny v příslušných tabulkách a článcích, a to:

 

a) přijatelné vady materiálů svrškových součástí

 

aa) z usně - viz tab. 1,

 

ab) z povrsvené usně - viz tab. 2,

 

ac) z textilie - viz tab. 3,

 

ad) z pryže - viz tab. 4,

 

ac) z koženky - viz tab. 5,

 

af) z poromeru viz tab. 6,

 

b) přijatelné vady materiálů spodkových součástí

 

ba) z usně - viz tab. 7,

 

bb) z pryže a plastu - viz tab. 8,

 

c) přijatelné odchylky v provedení svršků - viz tab. 9,

 

d) přijatelné odchylky v provedení spodků viz tab.: 10,

 

e) přijatelné odchylky při dokončování a úpravě obuvi - viz tab. 11,


Nahrazuje ČSN 79 5790
ze 3.4.1970

Účinnost od:
1.7.1991

31466-- Vynechaný text --