ICS 11.120.99; 55.020  

ČSN

EN ISO 21976

 

77 4004

Duben 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16679 (77 4004) z listopadu 2015.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.