ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 676.3/.7:620.165.29

Říjen 1992

PAPÍR A LEPENKA
Stanovení odolnosti proti pronikání vody

ČSN
ISO 5633

77 0331

 

 

 

Paper and board - Determination of resistance to water penetration

Papier et carton - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau

Papier und Pappe - Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit

 

Tato norma obsahuje ISO 5633:1983.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 186 zavedena v ČSN ISO 186 Papír a lepenka. Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

ISO 187 zavedena v ČSN ISO 187 Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Proces řízení atmosféry a klimatizaci vzorků.

 

Porovnání s ISO 5633

ISO 5633 - 1983 dovoluje podrobit zkoušce pouze hladké nepřehnuté vzorky. ČSN ISO 5633 obsahuje národní přílohu, jež umožňuje rozšířit možnost aplikace metodiky zkoušky na měření vzorků se strukturou vzniklou jako důsledek přehybu o 180o ve dvou vzájemně kolmých směrech a na měření vzorků vlnité lepenky.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 50 0324 ze dne 28. 12. 1961 a ČSN 77 0331 ST SEV 2582-80 ze dne 21. 4. 1982 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozím normám

Tato norma předpisuje odlišné podmínky klimatizování vzorků, vlastního provedení zkoušky a odlišný způsob vyjádření výsledků zkoušky.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: WFJ/WFP/papír, WFR.B/lepenka, DJJ.P/voda, BNT.T/penetrační zkoušky, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, WFO.F/zkouška nasákavosti (papír)

 

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: IMADOS, s. p., Institut manipulačních, dopravních, obalových skladovacích systémů Praha, IČO 001 597 - Ing. Milada Kubová

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Staněk

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
31328


Strana 2

PAPÍR A LEPENKA.

ISO 5633

Stanovení odolnosti proti pronikání vody

První vydání

1983-11-15


 

MDT 676.3/.7:620.165.29

Deskriptory: papers, paperboards, tests, water resistance tests

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi.

Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím, jako mezinárodních norem, Radou ISO.

 

Mezinárodní normu ISO 5633 vypracovala technická komise ISO/TC 6, Papíry, lepenky a vlákniny a byla rozeslána členům v listopadu 1982.

 

Byla schválena členy z následujících zemí:

 

Jihoafrická republika        Jižní Korea      Nový Zéland

Spolková republika Německo   Egypt            Rumunsko

Austrálie                    Španělsko        Velká Británie

Rakousko                     Finsko           Švýcarsko

Belgie                       Francie          Tanzánie

Brazílie                     Indie            Československo

Bulharsko                    Itálie           Thajsko

Kanada                       Keňa             Turecko

Chile                        Mexiko           Venezuela

Čína                         Norsko           USA

 

Technickou správnost neschválila členská země Švédsko

 -- Vynechaný text --