ICS 93.030

ČSN

EN 1610 

75 6114

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1610 (75 6114) z dubna 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.