ICS 13.060.60; 17.240

ČSN

EN ISO 13162 

75 7636

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Stanovení aktivity uhlíku 14 – Kapalinová scintilační měřicí metoda

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.