ICS 13.060.60; 17.240

ČSN

EN ISO 11704 

75 7608

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta
v neslaných vodách – Kapalinová scintilační měřicí metoda

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.