ICS 13.060.60; 13.280; 17.240

ČSN

EN ISO 10704 

75 7609

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta
v neslaných vodách – Metoda přímé depozice tenké vrstvy

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.