ICS 71.100.80

ČSN

EN 15030+A1 

75 5892

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě – Stříbrné soli pro občasné používání

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15030 (75 5892) z června 2013.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.