ICS 71.100.80

ČSN

EN 1018+A1 

75 5891

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1018 (75 5891) z listopadu 2013.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.