ICS 71.100.80

ČSN

EN 12926 

75 5843

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě – Peroxodisíran sodný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12926 (75 5843) z dubna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.