ICS 71.100.80

ČSN

EN 15074 

75 5644

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
v plaveckých bazénech – Ozon

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15074 (75 5644) z prosince 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.