ICS 71.100.80

ČSN

EN 15514 

75 5653

Říjen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Kyselina chlorovodíková

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15514 (75 5653) z června 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.