ICS 71.100.80

ČSN

EN 15362 

75 5645

Říjen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Uhličitan sodný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15362 (75 5645) z července 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.