ICS 71.100.80

ČSN

EN 15075 

75 5646

Říjen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Hydrogenuhličitan sodný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15075 (75 5646) z března 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.