ICS 71.100.80

ČSN

EN 15076 

75 5649

Říjen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Hydroxid sodný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15076 (75 5649) z března 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.