ICS 71.100.80

ČSN

EN 15072 

75 5642

Říjen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15072+A1 (75 5642) z října 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.