ICS 71.100.80

ČSN

EN 15077 

75 5647

Říjen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Chlornan sodný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15077 (75 5647) z března 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.