ICS 13.060.60; 13.280; 17.240

ČSN

EN ISO 13164-3

 

75 7618

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Radon-222 –
Část 3: Emanometrická metoda

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.